Wasabi. Grupo Contemporáneo Japonés

julio 30, 2018, 6:28 pm

El Grupo WASABI está integrado por Ryoichiro Yoshida, hermano mayor del famoso grupo “Hermanos Yoshida” (Tsugaru-Shamisen), Hiromu Motonaga (Shakuhachi), Shin Ichikawa (Koto) y Naosaburo Biho […]